آیا این روز ها زودعصبانی میشوید؟ دلیل عصبانیت خود را می دانید؟

من عصبانی هستم

روز های سخت همیشه هست پس چرا بعضی وقت ها ما نمی توانیم عصبانیتمان را کنترل کنیم؟

تا ثیر نیاز های جسمی بر عصبانیت ما چیست؟

این که ما نتوانیم عصبانیت خود را کنترل کنیم دلایل متعددی می تواند داشته باشد. بعضی از این دلایل عصبانیت فیزیولوژیک هستند یعنی به بدنمان مربوط می شوند. مثل چی؟ مثل گرسنگی، کم خوابی، تشنگی، درد های جسمی و دیگر نیاز های جسمی که رفع نشده اند موجب عصبانیت ما می شوند. این ها می توانند دلایلی باشند که به عملکرد مغز ما در طی روز آسیب برسانند. در شرایطی خاص ممکن است ما نتوانیم عصبانیت خود را کنترل کنیم. با خشم جواب کسی را بدهیم یا با پرخاشگری کاری کنیم که کسی را ناراحت کند. بعد تر که نیاز فیزیولوژیک بدنمان برطرف شد به خودمان می آییم و میبینیم که از کرده خود به خاطر عصبانیت خود پشیمان هستیم.

تاثیر نیاز به تفریح، آزادی، پیشرفت و عشق و تعلق بر رفتارهای پرخاشگرانه ی ما چیست؟

این ۴ نیاز نیز جز نیاز های اساسی هستند. اگر مراقب رفع آنها نباشیم به ما آسیب می رسد. ممکن است یکی از نتایج حاصله ، ایجاد انتظار بیش از حد از دیگران، نفرت و .. باشد. مثلا زمانی که ما به نیاز به آزادیمان توجه نکنیم ممکن است رفتار های کنترل گرانه از ما سر بزند. آنگاه بخواهیم در ازای عدم رفع نیاز به آزادی خودمان دیگران را کنترل کنیم. این خود باعث ایجاد افکار و رفتار های پرخاشگرانه و عصبانیت در ما می شود.

یک موضوع مهم را در رفع نیاز به عشق و تعلق می خواهم به شما بگویم. شما با محبت کردن می توانید نیاز به عشق و تعلق خود را برطرف کنید. لازم نیست حتما کسی به شما حرف محبت آمیز بزند. یا شما را به آغوش بکشد تا این نیاز شما برطرف شود.

چه رفتار هایی باعث می شوند ما نتوانیم خشم خود را کنترل کنیم؟

رفتار ها ی ما در طول روز، می تواند باعث ایجاد هیجان در بدن و افکار ما می شوند. این فرآیند باعث می شود ما بسیار تحریک پذیر شویم و با کوچکترین محرکی بر افروخته شویم.

یکی از این رفتار ها استفاده زیاد از وسایل دیجیتال است. وسایل دیجیتال ارتباط ما را با دنیای واقعی قطع می کند. علاوه بر این که ما هیجاناتمان را نمی توانیم کنترل کنیم باعث ایجاد کمالگرایی نیز در ما می شود. درنتیجه نمی توانیم از دستاورد های کوچکمان احساس رضایت کنیم. این می تواند باعث به وجود آمدن انتظارات غیر معقول از سایر اعضای خانواده می شود.

راه حل کنترل پرخاشگری چیست؟

راه حل اول شناخت و درک احساس خشم وعصبانیت است. مرحله دوم کنترل رفتار های پرخاشگرانه است. به شما پیشنهاد می کنم همراه کودک خود دوره سطح یک مهارت های زندگی راببینید. در این پکیج به شما کمک می کنیم تا بتوانید خشم خود را کنترل کنید. راه حل های جایگزین پرخاشگری انتخاب کنید و به آرامش برسید.

اگر در خانه زیاد دعوا می کنید، در این پکیج حتما جلسه “دعوای والدین” را با کودکتان ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.