بایگانی برچسب: آموزش آنلاین کودک

آیا این روز ها زودعصبانی میشوید؟ دلیل عصبانیت خود را می دانید؟

روز های سخت همیشه هست پس چرا بعضی وقت ها ما نمی توانیم عصبانیتمان را کنترل کنیم؟ تا ثیر نیاز های جسمی بر عصبانیت ما چیست؟ این که ما نتوانیم عصبانیت خود را کنترل کنیم دلایل متعددی می تواند داشته باشد. بعضی از این دلایل عصبانیت فیزیولوژیک هستند یعنی به بدنمان مربوط می شوند. مثل […]