پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی – FFMQ

اگر هر چیزی در حال تغییر است پس هر تلاشی برای نگه داشتن چیزها به شکل ثابت محکوم به شکست و ناامیدی است. هر چه بیشتر به چیزی بچسبید و بخواهید آن را نگه دارید ناامید تر می شوید و موقع از دست دادنش هم افسرده تر خواهید شد.

سلام دوست آگاه من، خوش حالم برای این قدم موثرت در مسیر ذهن آگاهی, پرسشنامه پیش روی تو پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی) است و قرار است میزان ذهن آگاهی شما را در لحظات زندگیتان بسنجد.

وقتی سوال می شود ذهن آگاهی به چه دردی می خورد دقیقا مثل این است که سوال شود دیدن برنامه های زنده خوب است یا از قبل آماده شده و آرشیوی؟ البته این قیاس چندان هم کامل نیست چون در حالت واقعی دنیای اطراف ما بی اعتنا به شکل آگاهی ما ، درحال پخش دائم صحنه های جدید و تازه است و ما برای زنده ماندن در این هستی بسیاری مواقع مجبوریم به صحنه های تازه و به روز واکنش درست نشان دهیم.

پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی): یک آزمون خودسنجی ۳۹ آیتمی است که توسط بائر و همکاران در سال ۲۰۰۶ با تحلیل ۴ پرسشنامه دیگر ساخته شده است.

تو با شرکت در این پرسشنامه یک امتیاز کلی بین۳۹ تا ۱۴۹ و یک نمره درصدی را دریافت می کنی، که هرچه این نمره بالاتر باشد تو ذهن آگاه تر هستی.

ذهن آگاهی چی هست؟

ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری است که انسان بهتر هست در تمام ساعات شبانه روز در هر موقعیتی که هست سعی کند به آن دست یابد.

قبل از اینکه ذهن آگاهی اتفاق بیافتد بیداری و هشیاری ما دستکاری شده و نیمه خواب است. واکنش های ما از قبل شرطی شده و برنامه ریزی شده است و ما به قول اینترنتی ها به جای اینکه آن لاین و شاهد برنامه های زنده تلویزیون زندگی باشیم ، آفلاین هستیم و برنامه های آرشیوی و قدیمی مربوط به گذشته را نظاره می کنیم.

علاوه بر نمره کلی ذهن آگاهی تو با شرکت در این پرسشنامه متوجه می شوی در کدام معیار ذهن آگاهی قوی تر یا ضعیف تر هستی. در پرسشنامه ” ذهن آگاهی – FFMQ” پنج مؤلفه ذهن آگاهی سنجیده خواهد شد!

  1. مهارت های دیداری و مشاهده گری
  2. مهارت توصیف کردن
  3. مهارت انتخاب رفتار همراه با آگاهی
  4. مهارت درک بدون قضاوت ۵
  5. مهارت کنترل واکنش

این پرسشنامه هم اکنون به عنوان یکی از ابزار های سنجش کارگاه یک روزه” شهر خشم و ذهن آگاهی” استفاده می شود. علاوه بر آموزش هایی که در این کارگاه برای افزایش ذهن آگاهی و مدیریت هیجان خشم به تو داده می شود، در انتهای پرسشنامه متناسب با نمره ات، راه حل های روان شناختی که در خانواده گردو در اختیار داریم برای بهبود ذهن آگاهیت بهت معرفی می کنیم.

متن خواسته شده را دارد نمایید.
آدرس ایمیل را وارد نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
متن خواسته شده را دارد نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
متن خواسته شده را دارد نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
متن خواسته شده را دارد نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.