بایگانی دسته‌ی: روانشناسی کودک

آزمون سنجش هوش های چند گانه و استعدادیابی – کودکان

هدف از بارگذاری این پرسشنامه شناخت بیشتر و آشنایی بیشتر شما با جنبه های مختلف هوش کودکتان از دید شماست. سنجش و تصمیم گیری نهایی روی ابعاد مختلف هوش کودکتان حتما باید زیر نظر روانشناس متخصص حوزه کودک انجام شود. این پرسشنامه براسا هوش های هشتگانه گاردنر طراحی شده است . و جنبه های مختلف […]

آیا این روز ها زودعصبانی میشوید؟ دلیل عصبانیت خود را می دانید؟

روز های سخت همیشه هست پس چرا بعضی وقت ها ما نمی توانیم عصبانیتمان را کنترل کنیم؟ تا ثیر نیاز های جسمی بر عصبانیت ما چیست؟ این که ما نتوانیم عصبانیت خود را کنترل کنیم دلایل متعددی می تواند داشته باشد. بعضی از این دلایل عصبانیت فیزیولوژیک هستند یعنی به بدنمان مربوط می شوند. مثل […]