بایگانی دسته‌ی: آزمون های روان شناسی

آزمون سنجش هوش های چند گانه و استعدادیابی – کودکان

هدف از بارگذاری این پرسشنامه شناخت بیشتر و آشنایی بیشتر شما با جنبه های مختلف هوش کودکتان از دید شماست. سنجش و تصمیم گیری نهایی روی ابعاد مختلف هوش کودکتان حتما باید زیر نظر روانشناس متخصص حوزه کودک انجام شود. این پرسشنامه براسا هوش های هشتگانه گاردنر طراحی شده است . و جنبه های مختلف […]