۱۵- storybook – چه طوری کتاب قصه انگلیسی بخونم؟

این جلسه قراره باهم کتاب داستان انگلیسی بخونیم امیدواریم لذت ببرین و خوندن کتاب داستان های انگلیسی و شروع کنید آموزش خواندن کتاب انگلیسی برای مامان باباها: این ویدیو را برای مامان باباها گذاشتیم تا مامان باباها بدونن چه طوری کتاب قصه های انگلیسی رو با بچه ها شروع کنند به خوندن. و امیدواریم لذت […]