ریتم شناسی و آهنگسازی(۱)

در این دوره با نت ها و ریتم ها در موسیقی آشنا می شی و می تونی از روی نت ها هر سازی را بنوازی، دوست من تو با گذروندن این دوره تمرکز و سرعت مغزت بیشتر می شه و به تقویت هوش ریاضیت هم کمک می کنه