سفالگری(ویژه کودکان ناشنوا)

دوست من کتایون گیتی هنرمند، در این دوره قراره به زبان اشاره سفاگری راخیلی حرفه ای به شما کودکان ناشنوا آموزش دهد. برای شرکت در این دره به گل سفال احتیج دارید. گل سفالگری رو از اکثر مغازه های لوازم التحریری می تونید بخرید. وسیله دیگه ای که نیاز دارید گواش و قلمو هست. شما […]