آموزش زبان فرانسه (۱)

غزل و ژیکو توی این پکیج قراره به ما یاد بدهند به زبان فرانسوی حرف بزنیم، بفهمیم و ما رو با کشور فرانسه، خوردنی هاش و جاهای دیدنیش آشنا کنند. بچه ها ما برای این که یاد بگیریم به یک زبان جدید حرف بزنیم ، تمرین و تمرین و تمرین خیلی بهمون کمک می کنه. […]