پکیج دکترکوچولو

دوست قشنگم قراره تو این دوره با اعضای بدنمون و این که چه طور کار می کنن بیشتر آشنا بشیم. دوست داری دکتر شی؟ این دوره خیلی بهمون کمک می کنه که علم پزشکی را بیشتر بشناسیم. یعنی درس هایی که دکترها می خونن و باهاش آشنا شیم و لذت ببریم. نسیم گلستان نژاد کارشناس […]